Inloggen

Privacyverklaring St. Antonius Patiëntenpanel

De privacyverklaring van het St. Antonius Patiëntenpanel is van toepassing op de panel- en onderzoeksactiviteiten van het St. Antonius Ziekenhuis. Deze privacyverklaring beschrijft hoe het St. Antonius Ziekenhuis de persoonsgegevens, die u op onze panelomgeving verstrekt, en de vragenlijsten die u invult, verzamelt en gebruikt. Het St. Antonius Ziekenhuis acht uw privacy zeer belangrijk en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om dit te garanderen handelt het St. Antonius Ziekenhuis altijd in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG wetgeving

De afdeling Marketing & Communicatie van het St. Antonius Ziekenhuis voert (markt)onderzoek uit in onder andere de online panelomgeving van CrowdTech/ MWM2. Onder (markt)onderzoeken van het St. Antonius Ziekenhuis valt het verzamelen en verwerken van gegevens van haar respondenten (patiënten en andere belanghebbenden) met als doel de dienstverlening van het ziekenhuis verder  te kunnen verbeteren aan de hand van patiëntervaringen en tips. Zo zorgen we samen voor kwaliteit.

 

Waarborging

Alle door u verstrekte persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet en deze privacyverklaring. Als u deelneemt aan het St. Antonius Patiëntenpanel of patiëntervaringsonderzoeken , dan stemt u in met het opslaan en de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

 

Veiligheid

Het St. Antonius Ziekenhuis neemt samen met haar panelgemeenschap partner, CrowdTech/ MWM2, vergaande maatregelen om te verzekeren dat al uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Wij doen dit via passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsrichtlijnen. Zo is de toegang tot persoonsgegevens gelimiteerd, zijn de omgevingen van het St. Antonius Patiëntenpanel beveiligd en worden uw persoonsgegevens, zodra mogelijk, verwijderd uit datasets of worden alleen nog uw profielkenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding etc.) behouden voor het analyseren van de dataset. Het St. Antonius Ziekenhuis en haar panelgemeenschap partner CrowdTech/ MWM2 delen uw persoonsgegevens nooit met derden, zonder voorafgaande expliciete en ondubbelzinnige toestemming van u zelf.

 

Persoonsgegevens

Om mee te kunnen doen met het St. Antonius Patiëntenpanel schrijft u zich met uw persoonsgegevens. Om lid te kunnen worden, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Geboortejaar
 • Woonplaats

De selectie voor de te ontvangen onderzoeken gebeurt op basis van deze basis profielkenmerken. Bij het invullen van vragenlijsten worden profielkenmerken van u tijdelijk opgeslagen.

Het St. Antonius Ziekenhuis gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw gegevens worden gebruikt bij de interpretatie van onderzoeksresultaten. Vragenlijsten met uw ingevulde antwoorden vormen de basis van het (markt)onderzoek dat het St. Antonius Ziekenhuis uitvoert. Het St. Antonius Ziekenhuis onderzoekt en rapporteert nooit op persoonsniveau. Resultaten zijn dus niet naar u herleidbaar.
 • Om een selectie te maken van geschikte panelleden voor diverse onderzoeken.

Uw e-mailadres zal worden gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoeken van het St. Antonius Patiëntenpanel. Daarnaast gebruiken we uw e-mailadres ook om u op de hoogte te houden over resultaten van onderzoeken, wijzigingen in de online panelomgeving. Indien u alleen e-mail wenst te ontvangen vanuit het St. Antonius Patiëntenpanel om deel te nemen aan onderzoeken, maar verder geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u dat aangeven in uw online account.

 

Verwijderen van data

Indien u aangeeft geen lid meer te willen zijn van het St. Antonius Patiëntenpanel en wij uw account dienen te blokkeren en te verwijderen, zullen we uw gegevens binnen één maand ontkoppelen en verwijderen. Hieronder zie u hoe u zich kunt uitschrijven.

 

Hoe kan ik me uitschrijven als ik wil stoppen met het St. Antonius Patiëntenpanel?

 1. Ga naar de panelwebsite (VOEG URL IN)
 2. Scroll helemaal naar beneden en klik onderaan op de knop ‘uitschrijven’
 3. Vul uw wachtwoord in en klik op de knop ‘Uitschrijven’
 4. U hoeft niets meer te doen, u bent nu uitgeschreven. U krijgt hiervan nog een bevestigingsmail.

Of ga naar Profielgegevens

 

Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw online account.

 

Leeftijd

Het St. Antonius Patiëntenpanel is geschikt voor personen van 18 jaar en ouder. Indien u jonger bent dan 18 jaar is deelname aan onderzoeken van het St. Antonius Patiëntenpanel niet mogelijk.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze website gepubliceerd en per e-mail aan onze panelleden gecommuniceerd.

 

Vragen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Stuurt u dan een e-mail naar onderzoek@antoniusziekenhuis.nl.